هەورامان لە وێنەدا

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Powered By Mega Holdings

هونەری
enable
skins/tunes/skin.css
ماریا|https://www.youtube.com/watch?v=tK1T8PTGVpg,عادل هەورامی|https://www.youtube.com/watch?v=WMxmPQZra2Q,قاسم|https://www.youtube.com/watch?v=R_7QOJBrDp4,قاسم|https://www.youtube.com/watch?v=leEG4rX7pIo,saba7|https://www.youtube.com/watch?v=CRaZnK5MpmQ,saba7|https://www.youtube.com/watch?v=6cWzw-Koz_M
true
true
100
1
bottom
false
3804

  
ئامـــــــاوه     وه‌هـــــار

ئاماوه         وەھار      وەھاری          شادی

بوی   عه‌تر    نه‌سیم   غۆنچه‌ی        ئازادی

خێل خانه‌ی   خه‌فه‌ت   بار به‌نیش  که‌رده‌ن

مه‌ینه‌ت روو   نییان   وه   ماوای      مه‌رده‌ن

خه‌م   وێنه‌ی   که‌مان   قامه‌ت  خه‌م  بییه‌ن

هه‌وارگه‌ی    قه‌دێم    نه  ده‌سش  شییه‌ن

به‌زم شه‌وق و عه‌یش نه ده‌روون   جه‌مه‌ن

ئانه   هیچ    نه‌بۆ      نه    ده‌روون   خه‌مه‌ن

ئینه     نه‌تیجه‌ی     دیای      بالای       تۆن

نێشانه‌ی     وسا
ڵ     خاڵ       ئاڵای    تۆن

مامۆسا مه‌وله‌وی                                              
هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

ساڵێ  تازێنه   وه‌شی   به‌شت  بۆ
بۆرێوه   دیسان  که‌رمێ  ده‌سه  مل
 ساڵی نێو و هاتنی به‌هار  پێروزتان بێت


ئاواتم   ژیوای    ویری    به‌رزیت  بۆ
له‌ش ساقی دایم چه‌نی له‌شیت بۆ

ساڵێ تازێ و ئامای وه‌هاری پێروزه‌تا‌ بۆ
سال نو و‌  آمدن بهار  برشما  مبارک باد

نویسه‌را و شاعێرا هه‌ورامانی

PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.